ಮರೆತರು ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ.. ?

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು  ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಜಾ ಇತ್ತು .ಸರಿ, ಸಿಕ್ಕಿದಾ  ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ,ನನ್ನ  ಅಮ್ಮನ ಉರಾದ ಪಡುಬಿಡ್ರಿಗೆ (ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು) ಹೋದೆ . ಅಲ್ಲಿ… Read more “ಮರೆತರು ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ.. ?”