ವೀಕೆಂಡ್ ಕಥೆ

ಒಂದು ಊರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರು. ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಬೈರಪ್ಪ. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಅವನ ಹೆಸರು ಕಿಶೋರ. ಗಂಡ ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು… Read more “ವೀಕೆಂಡ್ ಕಥೆ”