ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಕಥೆ

ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಡ… ಸೀದಾ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿನಿಸ್ಟರು ರೇಣುಕಚಾರ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. “ಸಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ… Read more “ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಕಥೆ”