ವಂಡರ್ ಆದೆ ವೆಂಡರ್ ಕಣ್ಣು ಓದಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿವು  , ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ವೆಂಡರ್ ಕಣ್ಣು.  ಶಿವುರವರನ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನವೀನ್ ಸಾರ್ . ಅದು Indian Institute of World Culture ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್… Read more “ವಂಡರ್ ಆದೆ ವೆಂಡರ್ ಕಣ್ಣು ಓದಿ”