ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಕಥೆಗಳು !

ನಮ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಡಿದರೆ ಅಳ ಬೇಕೋ ಅಥವ ನಗ ಬೇಕೋ ..ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ . ಯಾವುದೇ ಸುದ್ಧಿ ನೋಡಿದರು , ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಅದರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದನಂತರ ಆ… Read more “ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಕಥೆಗಳು !”

ಶೀಲಾ ಘೋಷ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಕತೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ? ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಇರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ. ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ. 60 ತುಂಬುವರೊಳಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವನ.… Read more “ಶೀಲಾ ಘೋಷ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಕತೆ.”

ಫುಲ್ಲ್ ಕಾಮೆಡೀ ಸಾರ್

ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲೀ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸೇ . ಆಗ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇ. ಅದು ಮೈಸೂರು .ಅಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ… Read more “ಫುಲ್ಲ್ ಕಾಮೆಡೀ ಸಾರ್”