ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ … ?

ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಹೌದಲ್ವಾ , ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ .  ಸರಿ , ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ… Read more “ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ … ?”